Skip to main content

ИЗВОД ИЗ ОБАВЕЗНОГ УПУТСТВА о организацији рада у Тужилаштву за ратне злочине за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године

ИЗВОД ИЗ ОБАВЕЗНОГ УПУТСТВА о организацији рада у Тужилаштву за ратне злочине за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године
  • Од 23.03.2020.године обуставља се пријем странака у Тужилаштву за ратне злочине.

 

  • За време трајања ванредног стања странке се о току предмета Тужилаштва за ратне злочине могу обавештавати искључиво позивом на број 011/3082-650 од 09:00-12:00 часова и то у виду кратких обавештења која се односе на статус предмета и заказане процесне радње у којима је неопходно њихово присуство.

 

  • Од 23.03.2020.године странке и други учесници у поступку доставу писмена могу вршити искључиво путем поште или и-меjладресе: kabinet@trz.org.rs

У предметима који захтевају хитност у поступању и у којима су прописани преклузивни рокови за предузимање одређених процесних радњи изузетно се и после 23.03.2020. године могу подносити преко шалтера пријема у контролисаном броју лица и са обезбеђеним мерама заштите (маска и рукавице), које странка сама обезбеђује.