Skip to main content

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА У ТУЖИЛАШТВУ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ COVID -19 почев од 24.11.2020. године

Сагласно Одлуци Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID – 19 изазване вирусом SARS – Cov 2 заразном болешћу, а имајући у виду информације о нагло повећаном броју заражених ових вирусом, у циљу смањења опасности од ширења заразне болести и како би се сачувало здравље запослених, у Тужилаштву за ратне злочине почев од 24.11.2020. године:

   -    обуставља се пријем странака у просторијама Тужилаштва за ратне злочине;

 

  • странке се о току предмета Тужилаштва за ратне злочине могу обавештавати искључиво позивом на број 011/3082 – 660 од 09:00 до 12:00 часова, у виду кратких обавештења која се односе на статус предмета и заказане процесне радње у којима је неопходно њихово присуство;

 

  • пријем поште вршиће се на шалтеру у приземљу зграде Вишег суда у Београду, Посебно одељење, улица Устаничка број 29, у периоду од 09:00 до 13:00 часова;

 

  • сви поднесци који се односе на предмете у којима поступа ово Тужилаштво могу се достављати и путем електронске поште на адресу kabinet@trz.org.rs;

 

 У погледу осталих активности Тужилаштво за ратне злочине ће наставити да ради несметано, уз организацију рада у складу са прописаним мерама заштите надлежних државних органа ради сузбијања заразне болести  COVID -19, уз поштовање мера прописаних од стране Владе Републике Србије које се примењују од 24.11.2020. године и уз усклађивање са радом Одељења за ратне злочине  Вишег суда у Београду и Апелационог суда у Београду, Одељења за ратне злочине, сагласно Упутству Републичког јавног тужилаштва А.бр. 377/20.