Skip to main content

Објављена првостепена пресуда за злочине на подручју општине Кључ током маја 1992. године

По оптужници Тужилаштва за ратне злочине, Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине, донео је пресуду којом је Жељко Маричић, припадник Војске Републике Српске, осуђен на казну затвора у трајању од 2 (две) године, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва, што је током маја 1992. године на подручју општине Кључ лишио слободе и нечовечно поступао према цивилима.