Skip to main content

Објављена првостепена пресуда за злочине у Брчком током јуна 1992. године

Дана 19. септембра 2019, Виши суд у Београду - Одељење за ратне злочине донео је првостепену пресуду К.По2 5/18, којом је окривљени А.А. осуђен на казну затвора у трајању од 8 (осам) година за кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ.