Skip to main content

Објављена првостепена пресуда за злочине у насељу Рејзовићи током новембра 1992. године

Дана 24. септембра 2019, Виши суд у Београду - Одељење за ратне злочине донео је првостепену пресуду К.По2 1/18, којом је окривљени В.В. осуђен на казну затвора у трајању од 2 (две) године за кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗ СРЈ.