Skip to main content

Објављена пресуда за злочин у импровизованом логору "Расадник" Горњи Рахић

По оптужници Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије, Виши суд у Београду – Одељење за ратне злочине, осудио је окр. Османа Османовића на казну затвора у трајању од 5 година, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142. ст.1. КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези чл. 22. истог Закона.

Окривљени је као припадник Станице јавне безбедности Брчко оглашен кривим због мучења, нечовечног поступања и телесног повређивања више заробљеника српске националности у импровизованом логору „Расадник“ у Горњем Рахићу, општина Брчко, Босна и Херцеговина, током маја и јуна месеца 1992 године, за време немеђународног оружаног сукоба, који је на том подручју тада постојао, између хрватско-муслиманских оружаних формација са једне и српских оружаних формација са друге стране.