Skip to main content
Назив предмета

Бански Ковачевац (АА и АБ)

Број предмета

КТРЗ 13/07

Број жртава

6

Број оптужених лица

АА,
АБ

Ранг оптужених

АА: средњи војни ранг
АБ: нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 9 месеци

Број испитаних сведока

49

Датум и исход првостепене пресуде

АА: 15 година
АБ: 12 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

АА: 20 година
АБ: 13 година

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези чл. 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да су окривљени, у периоду између 19. и 23. марта 1992. године, убили шест хрватских цивила из Банског Ковачевца (Хрватска), те бацили њихова тела у бунар. Оба окривљена су били припадници Српске војске Крајине: АА је био помоћник комаданта за безбедност, док је АБ био обичан војник.

Процесне напомене

Државно одвјетништво Републике Хрватске уступило је ТРЗ-у доказе у овом предмету.

Локација