Skip to main content
Назив предмета

Ловас (AA и др.)

Број предмета

КТРЗ 7/07

Број жртава

70

Број оптужених лица

14

Ранг оптужених

Средњи војни ранг (AД)
Hижи војни/полицијски ранг (сви остали)

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Поновно суђење у току

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

194

Датум и исход првостепене пресуде

АА: 20 година
АЛ: 14 година
АВ : 13 година
АБ, АГ, АД; 10 година
АК: 9 година
АЗ, АИ: 8 година
АЈ, АЉ: 6 година
АЂ, АЕ: 5 година
АЖ: 4 године

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Укинута пресуда и поновно суђење

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ, у саизвршилаштву, у вези чл. 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

У оптужници се наводи да су, 10. октобра 1991. године, трупе Југословенске народне армије (ЈНА) под командом окривљеног АГ, извршиле напад на село Ловас (Хрватска) и убили 20 хрватских цивила. Након тога, по наређењу челника привремене владе АА, АВ и АБ, поједини окривљени у предмету починили су низ злочина над хрватским цивилима (између осталог, користили су цивиле као „живи штит” и приморавали их да улазе у минско поље).

Процесне напомене

Дана 24. априла 2015. године, одржано је рочиште у раздвојеном поступку против једног од оптужених у предмету “Ловас”, АБ. Суд је претходно раздвојио поступак против овог оптуженог због његовог здравственог стања. На рочишту одржаном 24. априла 2015. године, суд је одредио медицинско вештачење које би требало да утврди да ли је оптужени АВ у стању да прати суђење.
Дана 29. и 30. априла 2015. године, главни претрес настављен је у поступку који се води против преосталих десет оптужених.

Локација