Skip to main content

КТРЗ-1/10

Датум оптужнице

На основу чл. 46. ст. 2. тач. 3., чл. 265. ст. 1. и чл. 266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

AA