Skip to main content

КТРЗ 13/08 "Јатаци"

Датум оптужнице
На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл. 3. и 4. ст. 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА,ББ,ВВ,ГГ,ДД,ЂЂ, ШТО СУ: