Skip to main content

КТРЗ 7/10 Бијељина

Датум оптужнице

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, чл.39. Закона о ратификацији уговора између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима и чл.47. ст.3 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА,ГГ,ЕЕ...