Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

KTO-1/20

Датум почетка
Фаза поступка

првостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО-4/19

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-2/19

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-3/19

Датум почетка
Фаза поступка

предмет здружен у КТРЗ-4/10 Ћушка

Назив предмета
Број предмета

KTO-1/19

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-9/18

Датум почетка
Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета
Број предмета

КТО-10/18

Датум почетка
Фаза поступка

првостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО-1/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO-8/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO-7/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда