Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТО-7/20

Датум почетка
Фаза поступка

поступак обустављен

Назив предмета
Број предмета

КТО-2/20

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-6/20

Датум почетка
Фаза поступка

поступак обустављен

Назив предмета
Број предмета

КТО-5/20

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-4/20

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-3/20

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

KTO-1/20

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО-4/19

Датум почетка
Фаза поступка

првостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО-2/19

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО-3/19

Датум почетка
Фаза поступка

предмет здружен у КТРЗ-4/10 Ћушка