Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

KTO-1/19

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

KTO-8/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO-7/18

Датум почетка
Фаза поступка

поступак по жалби

Назив предмета
Број предмета

КТО-6/18

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-5/18

Датум почетка
Фаза поступка

одбачена оптужница

Назив предмета
Број предмета

KTO-4/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда