Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТО-6/18

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-5/18

Датум почетка
Фаза поступка

одбачена оптужница

Назив предмета
Број предмета

KTO-4/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO-1/15

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО 6/16

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда