Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

KTO-1/15

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО 2/18

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО-3/17

Датум почетка
Фаза поступка

правноснажна пресуда 03.07.2018.

Назив предмета
Број предмета

КТО-4/17

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO-5/16

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО 4/16

Датум почетка
Фаза поступка

правноснажно окончан

Назив предмета
Број предмета

КТО 3/16

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда