Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

KTO 1/12-a

Датум почетка
Фаза поступка

Суђење у току

Назив предмета
Број предмета

KTO 3/14

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO 9/13

Датум почетка
Фаза поступка

правноснажно окончан

Назив предмета
Број предмета

КТО 6/13

Датум почетка
Фаза поступка

Правноснажно окончан