Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

KTO-5/16

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО 4/16

Датум почетка
Фаза поступка

правноснажно окончан

Назив предмета
Број предмета

КТО 3/16

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

КТО 2/16

Датум почетка
Фаза поступка

поступак обустављен услед смрти оптуженог

Назив предмета
Број предмета

KTO 2/14

Датум почетка
Фаза поступка

Оптужница одбачена решењем Вишег суда у Београду Одељења за ратне злочине 06.07.2016. године.