Skip to main content

Мисија Европске владавине права (ЕУЛЕКС)

Мисија Европске владавине права (ЕУЛЕКС)

Савет Европске уније продужио је мандате мисији Еулекс на Косову. Еулекс ће, стога, убрзати пренос активности на друга европска тела и на локалне институције, као и да ће се усредсредити на развијање капацитета косовских институција.

С обзиром на чињеницу да нема фактичку надлежност на АП КиМ, ТРЗ нема могућност да самостално предузима радње у циљу истраживања злочина и процесуирања учинилаца, да приступи местима извршења, учиниоцима, сведоцима, оштећенима, да непосредно прибави релевантне податке и документацију. Из ових разлога, ТРЗ је од свог оснивања сарађивало са УНМИК-ом, а од 2009. године, сарадња је у складу са преношењем надлежности настављена са органима Мисије ЕУЛЕКС: Специјалним тужилаштвом, Јединицом за истраживање ратних злочина, Одељењем за форензичку медицину.

Пружање помоћи обухвата активности у свим фазама поступка: достављање података и релевантне документације, прикупљање доказа, испитивање сведока, вршење увиђаја. Страна којој су доступни докази, на захтев друге стране или за потребе поступка који води, спроводи потребне радње, а о обављеном, обавештава другу страну и доставља јој доказни материјал. У неким случајевима, доказне радње изводе се у присуству представника оба тужилаштва, поступајућег тужиоца Тужилаштва за ратне злочине и тужиоца ЕУЛЕКС тужилаштва. Најчешће је у питању радња испитивања сведока који имају пребивалиште на АП КиМ. На овакав начин, до сада је испитано више десетина сведока.

Сарадња је дала резултате у многим поступцима, било да су вођени пред Одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду или пред Мешовитим/међународним већем судова на АП КиМ.

С обзиром да локалне власти на АП Косову и Метохији постепено преузимају надлежност ЕУЛЕКС-а, било је неопходно дефинисати начине и облике сарадње са правосудниим органима на Косову и Метохији. Из тог разлога, Влада РС усвојила је закључком од 07. марта 2013. године, Процедуре узајамне правне помоћи, предвиђене Техичким протоколом за имплементацију о ИБМ-у, а чији је циљ олакшање поступања по захтевима за узајамну правну помоћ са привременим институцијама Косова. Наведеним процедурама предвиђа се пружање узајамне правне помоћи само у погледу њених општих видова (достављање и уручивање аката, докумената, размена обавештења, извођење процесних радњи).

Процедуре, чија је примена за ТРЗ отпочела ове године, предвиђају да ЕУЛЕКС делује као посредник у сарадњи између ТРЗ и привремених институција Косова, олакшава комуникацију преношењем захтева за узајамну правну помоћ и одговора на захтев.

Сарадња са ЕУЛЕКС-ом је у пуној мери остварена у вези са лоцирањем и испитивањем масовних гробница у Батајници, Петровом Селу, Перућцу, Рашки. Заједнички рад почео је још у фази истраге, при лоцирању места, раду са сведоцима, прегледу терена, снимању, узимању узорака. Добар пример је проналазак и испитивање гробнице у каменолому у Рудници, у којој су пронађени посмртни остаци 53 особе. ОФМ нам је био од велике помоћи. Уз помоћ опреме коју поседују, олакшано је и убрзано прецизно лоцирање гробнице у оквиру каменолома, а затим су њихови стручњаци, радећи заједно са нашим форензичарима, антрополозима и обдуцентима, истражили локацију, изузели и обрадили посмртне остатке, који су послати на ДНК анализу коју је извршио ИЦМП у Тузли. Након обављене анализе, посмртне остатке породицама оштећених заједно су предали представници Комисије за нестала лица Владе Републике Србије, Тужилаштва за ратне злочине и ЕУЛЕКС-а.