Skip to main content

Закључци састанака тужилаца о сарадњи у процесуирању ратних злочина одржаног у Сарајеву 17-19. децембра

Закључци састанака тужилаца о сарадњи у процесуирању ратних злочина одржаног у Сарајеву 17-19. децембра

Oд 17. дo 19. децембра 2019, главна тужитељка Тужилаштва Босне и Херцеговине Гордана Тадић била је домаћин конференције тужилаца из региона посвећене сарадњи у предметима ратних злочина. Међу учесницима су били главни државни одвјетник Републике Хрватске Дражен Јеленић, тужилац за ратне злочине Републике Србије Снежана Станојковић, тужилац Међународног резидуалног механизма за кривичне судове Серж Брамерц, представници Врховног државног тужилаштва Црне Горе, Тужилаштва Дистрикта Брчко, као и кантоналних и окружних тужилаштава БиХ. Организатор ове конференције, која представља наставак састанка одржаног у мају 2019. у Београду, и овог пута је био Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку влада Велике Британије и Италије.

Дискусија је била посвећена унапређењу регионалне сарадње у предметима ратних злочина. Представници тужилаштава издали су следеће заједничко саопштење које одражава њихове главне закључке и правце деловања:

Учесници састанка су се сагласили да још увек постоји велики број непроцесуираних предмета ратних злочина, те да је боља регионална сарадња од кључног значаја тза постизање правде за жртве. Тужилаштва су поновила своју посвећеност довођењу пред лице правде свих починилаца ратних злочина без обзира на националну припадност. 

Oсврнувши се на напредак учињен од претходног састанка у Београду, учесници су изразили спремност тужилаштава за одржавање заједничких техничких састанака пре него што започну процес преноса предмета, како би разрешили могуће изазове приликом и након преноса, те обезбедили њихово успешно процесуирање. Такође је договорено да након сваког преноса поступка мора постојати константна комуникација између тужилаца из земље која уступа предмет и из оне која га преузима, као и њихова узајамна подршка у свим даљим фазама поступка. Присутни су обавештени о започетом процесу преноса неких поступака из Босне и Херцеговине у Србију, односно у Хрватску.    

Kaко би се омогућило успешно процесуирање предмета ратних злочина путем трансфера из једне у другу земљу, сва тужилаштва заједнички апелују на оштећене и сведоке да подрже пренос ових поступака и пристану да сведоче у суђењима у земљама региона које су преузеле њихове предмете. Тужилаштва су се обавезала да охрабрују сведоке у уступљеним предметима и да им пруже сву подршку у оквиру своје надлежности. Такође се апелује на надлежне државне органе да обезбеде услове у којима ће сведоци имати све неопходне мере заштите и одговарајућу подршку. 

Учесници су такође констатовали изазове који су се појављивали приликом досадашњих преноса поступака и сагласили се да је неопходно наставити техничку сарадњу са Тужилаштвом Механизма у циљу анализирања препрека и проблема, те решавања спорних питања. 

Учесници су разговарали и о другим областима унапређења регионалне сарадње, посебно у погледу координације истрага или вођења заједничких истрага у случајевима где је то законски могуће. Учесници су се сагласили да би интензивнија сарадња међу тужилаштвима у фази пре подизања оптужнице допринела ефикасности решевања конкретног предмета и вероватноћи његовог успешног процесуирања, како у држави у којој се води истрага, тако и у оној која преузима поступак. Такође је закључено да нема препрека за координирани рад тужилаштава од најранијих фаза поступка, између осталог преко заједничких истражних тимова тамо где то закон дозвољава, као ни за идентификацију конкретних предмета у којима би били могући заједнички рад и координација. 

Kао домаћини конференције, представници Тужилаштва Босне и Херцеговине констатовали су да ово тужилаштво има највећи број предмета у раду. Позвали су друга тужилаштва у региону да са њима размене ажуриране информације о предметима у којима су осумњичени или оптужени недоступни. Због тога је Тужилаштво БиХ предложило одржавање билатералних састанака са тужиоцима из региона ради утврђивања одговарајуће јурисдикције за процесуирање сваког од конкретних предмета.