Skip to main content

Тужилац за ратне злочине Снежана Станојковић одржала је састанак са Комисијом за нестала лица Владе Републике Србије

Дана 19. септембра 2022. године у просторијама Тужилаштва за ратне злочине одржан је састанак представника Тужилаштва за ратне злочине и Комисије за нестала лица Владе Републике Србије.

Једна од тема састанка била је даља реализација заједничких активности из стратешких докумената које спроводе обе институције, а на првом месту оне које су предвиђене новом Националном стратегијом за процесуирање ратних злочина (2021-2026).

На састанку су размењене информације и подаци за потребе вођења кривичних поступака у којима поступа ово Тужилаштво, а разматрана је и потреба за изменама Меморандума о сарадњи закљученог између Тужилаштва за ратне злочине и Комисије за нестала лица, будући да је исти закључен 2018. године, те да су у међувремену донета нова стратешка документа која изискују осмишљавање даљих корака у реализацији нових активности, а са основним циљем унапређења сарадње у расветљавању судбине лица која се још увек воде као нестала у вези са оружаним сукобима вођеним на територији бивше СФРЈ и АП КиМ.