Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТО-6/12

Датум почетка
Фаза поступка

правноснажно окончан

Назив предмета
Број предмета

КТРЗ 6/11

Датум почетка
Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета
Број предмета

КТО 4/12

Датум почетка
Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета
Број предмета

КТРЗ-9/11

Датум почетка
Фаза поступка

Суђење у току

Назив предмета
Број предмета

КТРЗ-13/08

Датум почетка
Фаза поступка

Правноснажно окончан

Број предмета

КТРЗ 4/10

Датум почетка
Фаза поступка

Поновљено суђење пред Одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду укинута првостепена пресуда у целости

Назив предмета
Број предмета

КТРЗ 5/10

Датум почетка
Фаза поступка

Правноснажно окончан