Skip to main content

Специјални истражни тим

Значајан део капацитета Тужилаштва за ратне злочине ангажован је за потребе спровођења међународне истраге Специјалног истражног тима Европске уније. Специјални истражни тим ради под управом Мисије ЕУЛЕКС, а образован је са циљем да спроведе независну истрагу о ратним злочинима и организованом криминалу и свим злочинима са њима повезаним, а према наводима садржаним у извештају сенатора Дика Мартија из 2011. године.

ТРЗ по захтевима, али и самоиницијативно координира испитивање сведока, пружа потребна обавештења, уступа информације и документацију, посредује у сарадњи СИТ и државних институција и тела. Представници ТРЗ и СИТ организују периодичне састанке на којима се усмерава даљи ток сарадње, а којима по потреби, присуствују представници МУП-а и других релевантних државних органа.

С обзиром да локалне власти на АП Косову и Метохији постепено преузимају надлежност ЕУЛЕКС-а, било је неопходно дефинисати начине и облике сарадње са правосудниим органима на Косову и Метохији. Из тог разлога, Влада РС усвојила је закључком од 07. марта 2013. године, Процедуре узајамне правне помоћи, предвиђене Техичким протоколом за имплементацију о ИБМ-у, а чији је циљ олакшање поступања по захтевима за узајамну правну помоћ са привременим институцијама Косова. Наведеним процедурама предвиђа се пружање узајамне правне помоћи само у погледу њених општих видова (достављање и уручивање аката, докумената, размена обавештења, извођење процесних радњи).

Процедуре предвиђају да ЕУЛЕКС делује као посредник у сарадњи између ТРЗ и привремених институција Косова, олакшава комуникацију преношењем захтева за узајамну правну помоћ и одговора на захтев.