Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТО-5/22

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-3/22

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-1/22

Датум почетка
Фаза поступка

одбачена оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-7/21

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-6/21

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-5/21

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-4/21

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

KTO-3/21

Датум почетка
Фаза поступка

поступак обустављен услед смрти оптуженог

Назив предмета
Број предмета

КТО-2/21

Датум почетка
Фаза поступка

подигнута оптужница

Назив предмета
Број предмета

КТО-1/21

Датум почетка
Фаза поступка

фаза главног претреса