Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

KTO 9/13

Датум почетка
Фаза поступка

правноснажно окончан

Назив предмета
Број предмета

КТО 7/13

Датум почетка
Фаза поступка

другостепена пресуда

Назив предмета
Број предмета

KTO 3/13

Датум почетка
Фаза поступка

Правноснажно окончан