Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТРЗ 11/07

Датум почетка
Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета
Број предмета

KTRZ-5/07

Датум почетка
Фаза поступка

Поступак обустављен због постојања околности које привремено спречавају кривично гоњење оптуженог

Назив предмета
Број предмета

КТРЗ 7/04

Датум почетка
Фаза поступка

Правноснажно окончан