Skip to main content

Оптужнице

Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине, број Т20 0 КТРЗ 0012097 16 од 12.09.2017. године, потврђену 27.09.2017. године, тако што на
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47 ст. 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те на основу чл. 331 ст. 1 и 2. и чл. 332 Законика о кривичном поступку, а у вези чл. 43 ст. 3 тач. 5 Законика о кривичном поступку и чл. 3 и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку
Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Требињу, број Т16 0 КТРЗ 0006574 16 од 26.02.2019. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5. и
Датум оптужнице
На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима
Датум оптужнице
На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем оптужницу против:
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 41 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима Тужилац за ратне злочине РС преузима кривично гоњење те у смислу чл. 47 ст. 1 истог Закона, уређује према законима Републике Србије, оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0008586 14 од 18.9.2014. год
Датум оптужнице
Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним ствари, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва БиХ Т20 0 КТРЗ 0009728/14 од 04.12.2014. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и 2. и члана 332
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47. ст 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима РС потврђену оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ 0014039 17 од 20.12.2017. године, тако што на основу чл. 43.ст.2.тач.5, чл. 331ст.1.и2. и чл. 332 ЗКП и чл. 3
Датум оптужнице
Сходно одредби чл. 47. ст.1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 0003448 12 од 25.01.2017. године, тако што на основу чл. 43. ст.2. тач. 5, чл. 331 ст.1. и 2. и чл
Датум оптужнице
На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем оптужницу против: